De Quantum-Touch behandeling

Om te beginnen zal ik u vragen om te beschrijven wat uw klachten zijn en hoe lang deze al bestaan.

Dan geeft u aan elke klacht een cijfer waarmee u uitdrukt hoeveel last u ervaart van elke klacht.

Elke behandeling wordt begonnen met het uitlijnen van uw lichaam met Quantum-Touch. Dit gebeurt zo mogelijk staande. De heupen, schouders, achterhoofdrand komen zo recht mogelijk te staan, het lichaam komt beter in balans, de zenuwbanen kunnen hun werk beter doen en de spieren kunnen ontspannen.

Dan werken we met Quantum-Touch op pijnplekken.

Vervolgens gaan we testen welke oorzaken er onder de klachten liggen. Elke oorzaak, verstoring, allergie, kunnen we resetten.

Soms komt er met het testen naar voren dat het beter zou zijn om iets in het dieet te veranderen, of een (andere) sport te gaan doen, of bepaalde schoenen niet meer te dragen.

Als u de volgende keer weer komt zullen we eerst de last die u dan nog ervaart van de klachten vergelijken met de vorige keer.

Ik hoop dat ik u kan motiveren om tenminste drie keer te komen, zodat we voldoende tijd hebben om alles door te testen en zodat u zelf de technieken goed leert gebruiken. Na drie keer is het echt wel duidelijk of u baat heeft bij de behandelingen, of u door wilt gaan, en of u gemotiveerd bent om zelf deel te nemen aan de behandeling.

Wat ik doe is u leren om te ontdekken wat het is dat u ziek maakt, en om die verstoringen te resetten.
Een behandeling duurt ongeveer een uur en kost € 33,=. Dit wordt niet vergoed door een ziektekostenverzekeraar.

Ik ben geen arts, ik stel geen diagnoses en geef geen adviezen over medicijnen. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen welbevinden.